Monthly Archives Czerwiec 2015

Ostatnia wojna z zakonem

Po wojnie trzynastoletniej bardzo źle układały się stosunki polsko-krzyżackie. Działo się tak z winy zakonu, który pragnął odzyskać utracone ziemie i uniezależnić się od Polski, W tym celu szukał sojuszników, popierał wrogów Polski i zbroił się. Kiedy na tronie zasiadł Zygmunt Stary, kraj nasz miał sporo kłopotów z sąsiadami. Księstwo Moskiewskie prowadziło wojnę z Litwą, a granice południowe były zagrożone przez Tatarów. Wiedzieli o tym Krzyżacy i przygotowywali odwet. W 1511 roku wielkim mistrzem zakonu został Albrecht Hohenzollern, syn margrabiego brandenburskiego i Zofii Jagiellonki, córki Kazimierza Jagiellończyka...

czytaj więcej

Król przystąpił do Targowicy!

Książę Józef Poniatowski pełen nadziei snuł plany wojenne, kiedy dotarła wiadomość z Warszawy, że król rozkazuje przerwać wojnę, a sam przystępuje do Targowicy! Jak mogło dojść do tak haniebnej decyzji? Wszyscy zadawali sobie to pytanie i żądali sprawdzenia niewiarygodnej wieści. Niestety, potwierdzenie nadeszło niebawem: król zdradził! W obozie księcia nikt nie zamierzał kapitulować, żołnierze chcieli walczyć mimo rozkazu królewskiego. Na naradzie oficerów zrodziła się myśl, aby małym oddziałem udać się do Warszawy, porwać Stanisława Augusta i sprowadzić go do obozu. Przypuszczano, że król na pewno zmieni decyzję, kiedy nie będzie miał wokół siebie złych doradców – tchórzy i zdrajców. Książę Józef sprzeciwił się temu projektowi w obawie o zdrowie i życie stryja...

czytaj więcej

Życie Polaków w okresie rozbicia dzielnicowego

W okresie rozbicia dzielnicowego zaszły duże zmiany w życiu gospodarczym wsi i miast, Ludność polska dzieliła się na cztery duże grupy: rycerstwo i możnych panów (w późniejszych czasach zwanych szlachtą), duchownych, mieszczan i chłopów, Grupy te nazywano stanami, Co je różniło? Czy tylko rodzaj zajęcia? Nie, oprócz tego każdy stan podlegał innym prawom. Duchowni mieli liczne przywileje, a kilka bardzo ważnych uzyskali od książąt dzielnicowych, Podlegali oni własnym sądom, byli zwolnieni z uciążliwych świadczeń, na przykład z obowiązku udzielania gościny księciu w czasie jego podróży po kraju. Rycerstwo w XIII i XIV wieku otrzymało również różne przywileje, które ogólnie zwano prawem rycerskim. Rody rycerskie wyróżniały się spośród innych tym, że miały herby...

czytaj więcej