Monthly Archives Sierpień 2017

Nauka niemieckiego w Warszawie

Wiele osób uczy się niemieckiego. Jest to popularna mowa, dlatego w szkołach jest nauczana. Wysoka jakość jest istotna, a płynna znajomość języka daje dobrą pracę. Dziś wiele osób pobiera prywatne lekcje języka lub uczy się języka online, przez internet. Dobra szkoła językowa to także ciekawe miejsce. Język niemiecki ustępuje popularnością językowi angielskiem, ale jest popularny na całym świecie. To ważna sprawa dla każdego klienta. Władanie językiem na pewno sprawi przyjemność i będzie źródłem wiedzy. Znając niemiecki można porozumiewać się w tym języku, czytać literaturę, słuchać piosenek. Wiele osób czerpie korzyść z takiej wiedzy i musi się na niej skupiać. Wysoka jakość znajomosci języka to podstawa. Dlatego tak ważna jest nauka...

czytaj więcej

Ostatni król

Najwięcej kłopotów sprawił królowi Gdańsk. To, ważne miasto portowe, będące polskim oknem na świat, nie wywiązywało się ze swoich inni pijarzy i zakładali szkoły w Wilnie, w Poznaniu – wydając walkę złu. Jezuici zwalczali konkurentów, którzy odbierali im uczniów, ale w kraju coraz więcej szlachty rozumiało potrzebę reformy obowiązującego dotąd systemu kształcenia młodzieży. Już niedługo absolwenci Collegium Nobilium zasiedli w sejmie wśród twórców wielkich reform. Ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski w chwili elekcji miał trzydzieści dwa lata. Chociaż jego dzieciństwo i młodość przypadły na czasy saskie, nie zetknął się ani z lekceważeniem obowiązków wobec państwa, a ze złymi obyczajami czasów saskich. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie w kraju i za granicą...

czytaj więcej

Osierocone królestwo

Powracający do Polski ocalali z pogromu rycerze przywieźli straszliwe wieści o bitwie, ale nikt nie znał losów króla, Nie było pewności, czy zginął, czy żyje, czy może dostał się do niewoli? „Na odgłos wątpliwych wieści o śmierci króla Władysław – pisze Długosz – Polacy wysyłają do Grecji gońców w celu wywiedzenia się o nim, azali żyje ale gdy nic pewnego dowiedzieć się nie mogą, smutek ogarnia brata Kazimierza i innych”, Długo nie wiedziano w Polsce, co czynić – oczekiwać na powrót króla, czy ogłosić bezkrólewie i wybrać nowego. W czasie, gdy w Polsce rolował Władysław Warneńczyk na Litwie, po śmierci Witolda, a następnie jego brata Zygmunta, wielkim księciem został Kazimierz Jagiellończyk, młodszy syn Jagiełły...

czytaj więcej

Odsiecz Wiednia w 1683 roku

Lew Lechistanu” zrozumiał, że nie ma ani chwili do stracenia, trzeba gromadzić wojska i ruszać. Sejm uchwalił duże podatki na armię, bo szlachta wiedziała przecież, co czeka Polskę, jeśli Turcy zawojują Austrię. Do próśb cesarskich dołączył swoje życzenia papież, który wzywał Polaków do obrony chrześcijaństwa. Na czele dwudziestosiedmiotysięcznej doborowej armii polskiej nasz dzielny monarcha pomaszerował przez Śląsk i Morawy w kierunku Wiednia, Ludność cesarstwa witała go z ogromną radością, Wszyscy byli przekonani, ze król polski niebawem uwolni ich ziemie od najeźdźców. Trzeciego września w pobliżu Wiednia odbyła się rada wojenna...

czytaj więcej

Nie senior, lecz junior

Po wygnaniu brata Śląskiem zawładnął Bolesław Kędzierzawy, W 1163 roku wyraził on zgodę na powrót do tej dzielnicy synów Władysława – Bolesława Wysokiego i Mieszka Plątonogiego. Przybywającym Piastowiczom towarzyszyły oddziały rycerstwa niemieckiego. Książę senior poznał jednak szybko ich zamiary i potomkowie Władysława ponownie zostali wygnani ze Śląska. Młodzi książęta zwrócili się wówczas z prośbą o wstawiennictwo do cesarza. Fryderyk Barbarossa zagroził wojną i zażądał ojcowizny dla braci. W 1173 roku synowie Władysława wrócili na Śląsk, który został między nich podzielony. Potomkowie Władysława Wygnańca znaleźli się na Śląsku wskutek nacisku niemieckiego. Ich żony były Niemkami. Książęta nie uznawali zwierzchnictwa piastowskiego seniora, natomiast wiernie służyli cesarzowi...

czytaj więcej

„Nic nowego”

Taka sposobność nadarzyła się w 1505 roku podczas obrad sejmu w Radomiu. Szlachcie przewodził wówczas kanclerz Jan Łaski, człowiek wykształcony, znający doskonale prawo. Król zniechęcony panoszeniem się magnatów zgodził się współpracować z całą szlachtą. Poza tym był wówczas bardzo chory i pragnął, aby jego młodszy brat zasiadł na tronie litewskim. Ułatwiłoby mu to później starania o tron polski, Plany te w dużym stopniu uzależnione były od przychylności szlachty. Na sejmie radomskim uchwalono konstytucję nihil novi. W dawnej Polsce każdą uchwałę sejmu nazywano konstytucją. WXVI wieku prawie wszystkie ustawy spisywano w języku łacińskim. Określenie nihilnovi oznacza po polsku „nic nowego”. W tych dwóch słowach zawarta jest treść ustawy...

czytaj więcej

Najazd niemiecki

Ponawiane przez Niemców próby przełamania obrony kończyły się niepowodzeniami. Wreszcie uciekli się do okrutnego i barbarzyńskiego sposobu. Spośród zakładników polskich, których przedtem obrońcy dali Niemcom jako gwarancję dotrzymania zawieszenia broni, wybrali synów najznakomitszych mieszkańców Głogowa, między innymi syna dowódcy grodu. Przywiązali ich do machin oblężniczych, które pchali przed sobą, podchodząc pod wały obronne i bramy. Oznajmili głogowianom, że uratują swoich bliskich, jeżeli poddadzą gród. Obrońcy poprosili o zwłokę, aby mogli wysłać poselstwo do księcia Bolesława z zapytaniem, co czynić. Odpowiedź nadeszła w ciągu pięciu dni. Książę zapowiedział, ze ukrzyżuje każdego, kto z litości nad zakładnikami podda się...

czytaj więcej

Lata „potopu”

Jan Kazimierz, podobnie jakiego dwaj poprzednicy, przyjął tytuł króla Szwecji, choć w rzeczywistości nim nie byt Król nie należał do ludzi energicznych i słabo znal się na polityce. Przed elekcją piastował godność kardynała, lecz papież zwolnił go ze stanu duchownego, by mógł starać się o tron. Po koronacji ożenił się z wdową po bracie, królową Ludwiką Marią, kobietą mądrą i ambitną. W rzeczywistości to królowa kierowała sprawami państwa, wyręczając w rządzeniu nieudolnego małżonka, Panowanie Jana Kazimierza przypadło na czasy ciężkie i ponure. Trwały wojny z nieprzyjaciółmi zewnętrznymi, nabrzmiewały konflikty wewnętrzne, Nie było niemal jednego roku bez rozlewu krwi, bez konieczności trzymania pod bronią licznych zastępów wojska. Nie brakowało także triumfów w zmaganiach z wrogiem...

czytaj więcej

Poradnik mechanika w Polsce

Mechanik wykonuje cenny zawód. Jego praca jest ważna oraz celowa. Warto o tym pamiętać. Mechanik musi pracować solidnie, rzetelnie oraz celowo. Jest to ważna sprawa. O tym można pamiętać, bo mechanik to bardzo ważna osoba. Jego praca jest ważna, pełna umiejętności oraz wiedzy. Mechanikiem nie może zostać każdy. Wiele osób dba o to, co najcenniejsze i najbardziej celowe. Jakość takiej pracy to bardzo ważna sprawa. Bez niej absolutnie nie da się funkcjonować. Mechanik pracuje sam lub w zespole. Zatrudniany jest w warsztatach samochodowych. Jego praca to ważna sprawa, dlatego niejeden warsztat, szkoła, firma produkcyjna takiego mechanika. Niejeden człowiek chce pracować ciężko. Mechanik jest bardzo ważną osobą...

czytaj więcej

Książę pruski

Kiedy książę pruski przekonał się, ze źle wybrał sobie pana, postanowił przyjść z pomocą królowi polskiemu, Chociaż znalazł się w przykrym położeniu, miał odwagę jeszcze stawiać żądania. Za cenę zerwania sojuszu ze Szwecją i wystąpienia przeciwko niej zażądał zwolnienia Prus Książęcych z zależności od Polski. Niestety, sejm zgodził się na to i zostały zawarte odpowiednie układy. W 1657 roku Karol Gustaw musiał opuścić Polskę, ponieważ Dania rozpoczęła wojnę przeciwko Szwecji. Jego oddziały były stopniowo wypierane z ziem polskich. W 1658 roku Stefan Czarniecki z korpusem wojska przeprawił się do Danii, by bić tam Szwedów. Na początku 1660 roku umarł nagle Karol Gustaw. Teraz już obie strony pragnęły jak najszybszego zakończenia konfliktu. Trzeciego maja 1660 roku podpisano pokój w Oliwie...

czytaj więcej

Krzyżacy ukazują swoje oblicze

W 1306 roku Władysław Łokietek radośnie witany przybył do Gdańska. Pomorze Gdańskie uznało nad sobą jego władzę, ale Brandenburczycy przypomnieli sobie, ze król czeski obiecał im oddać Pomorze, i w 1308 roku postanowili zagarnąć je siłą. Słusznie sądzili, ze Polska jest zbyt słaba i nie zdoła bronić swojej ziemi. Wyprawa ruszyła latem 1308 roku. Niemcy gdańscy otworzyli bramy Brandenburczykom. Nie poddał się jednak gród warowny broniony przez wiernego Władysławowi Łokietkowi sędziego pomorskiego Bogusze. Wysokie mocne wały i rów z wodą pozwoliły wytrzymać długie oblężenie, zwłaszcza ze napastnicy nie mieli machin oblężniczych...

czytaj więcej