21 września

21 września 1331 roku Krzyżacy stanęli pod Kaliszem. Na szczęście dla Polaków na umówione spotkanie nie dotarł czeski sojusznik. Za to Władysław Łokietek zjawił się tam z dość licznym wojskiem. Rycerze zakonni pięć dni oblegali Kalisz, spodziewając się nadejścia Jana Luksemburskiego, Króla Czech zatrzymały jednak ważne sprawy na Śląsku, i to uratowało Polaków. Zawiedzeni Krzyżacy zarządzili odwrót. Wracając, jeszcze bardziej bezlitośnie grabili ziemie polskie, gdyż musieli wrócić z łupem do swego kraju. Władysław Łokietek zorganizował pościg za armią krzyżacką. Rankiem 27 września dogonił pod wsią Płowce jeden z wycofujących się oddziałów wroga. Mimo odsieczy sil głównych, które przyszły z pomocą zaatakowanemu oddziałowi, Krzyżacy nie zdołali powstrzymać nacierających wojsk polskich i zostali zmuszeni do odwrotu, Porażka nieco osłabiła siły wroga, Zwycięstwo króla polskiego było ogromnym sukcesem. Największe znaczenie bitwy pod Płowcami polegało jednak na tym, że Polacy uwierzyli we własne siły i od tej pory odważnie walczyli z zaborczym sąsiadem. Władysław Łokietek nie mógł dalej ścigać wroga, gdyż doszły go niepomyślne wieści o wkroczeniu do Polski Jana Luksemburczyka, który zbliżał się już do Poznania. Do bitwy jednak nie doszło, skończyło się na zawarciu rozejmu. Kilka miesięcy po pamiętnej bitwie pod Płowcami Krzyżacy ponownie napadli na Kujawy i oderwali je od Polski. Wyprawa odwetowa Łokietka nie zmieniła sytuacji, Polski król zawarł więc z zakonem rozejm, który trwał do Zielonych Świąt 1333 roku. Zmęczony stary król miał nadzieję wznowić wojnę i odebrać Kujawy, swoje dziedziczne księstwo, swoją ojcowiznę. Nie zdążył jednak. Umarł w Krakowie 2 marca 1333 roku, Na łożu śmierci przemówił do obecnych przy nim panów, wielmożów krakowskich „O mężowie, tak wielcy zwolennicy moi i mego potomka! Oby syn mój, wiedziony moim przykładem, taki miał do was stosunek, jaki ja miałem, i abyście go kochali, tak jak kochaliście mnie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>