Category Matura

Wojna 13-letnia

Kiedy król wyruszał na wyprawę, wezwał całą szlachtę do stawienia się zbrojnie w umówionym miejscu. To szlacheckie wojsko nazywało się pospolitym ruszeniem Tym razem miejsce zbiórki wyznaczono pod Chojnicami. Przybył tam również król Kazimierz. Dość niezdarnie oblegano dobrze umocniony zamek krzyżacki, W wojsku panował nieporządek i brak karności, nie było też dobrych dowódców. Oblężonym nadeszły z pomocą zaciężne wojska zakonu, Polacy zaatakowali je i w pierwszej chwili rozproszyli szeregi nieprzyjaciół, ale wówczas na tyły naszych wojsk uderzyła załoga zamku Chojnickiego. Wzięte w dwa ognie pospolite ruszenie poniosło całkowitą klęskę, a wróg zdobył cały obóz królewski...

czytaj więcej

Kurs języka polskiego niezbędny dla obcokrajowców

Kurs języka polskiego jest niezbędny. Obcokrajowcy uczą się polskiej mowy, aby żyć i mieszkać w Polsce. Dzisiaj kursy organizują uczelnie oraz prywatne firmy. Mają one cenne wsparcie niejednej osoby i dbają o pogłębianie znajomości języka, bo to dla nich podstawa. Dzisiaj klienci uczą się języków obcych i dbają o swój rozwój. pewno warto znać język optymalnie, czerpać z niego korzyść. Na pewno warto znać język polski. To mowa Polski, a pracując w tym kraju nie można nie znać tego języka w ogóle. Dobra znajomość języka to na pewno podstawa. Wszyscy o tym wiedzą i mają tego pełną świadomość. To najważniejsza sprawa dla każdego. Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie zgłębiają znajomość języka i chcą go znać coraz lepiej...

czytaj więcej

Długa wojna z cesarzem Henrykiem II

Przyjazne stosunki Polski z cesarstwem nie trwały długo. Na początku 1002 roku młody cesarz Otton III zmarł we Włoszech w pobliżu Rzymu. Miał zaledwie dwadzieścia trzy lata. W Niemczech rozpętała się walka o tron między kilkoma kandydatami. Największe poparcie zyskał książę Bawarii Henryk, Aby pozbyć się rywali, zwrócił się o pomoc do Bolesława Chrobrego. W zamian obiecał oddać Polsce pograniczne ziemie (zresztą słowiańskie) – Milsko, Miśnię i Łużyce. Bolesław przyjął propozycję, gdyż była ona korzystna, a spośród licznych kandydatów do tronu Henryk miał największe szansę zdobycia go. Wkrótce Henryk, pokonawszy w trudnych bojach swoich przeciwników, został królem Niemiec...

czytaj więcej

Targowica – symbol zdrady

Kiedy w Warszawie panował radosny nastrój, świętowano z powodu wielkiego sukcesu i trwały przygotowania do wprowadzenia w życie postanowień Konstytucji 3 maja, do Petersburga podążali zdrajcy prosić Katarzynę o pomoc w zniszczeniu dzieła sejmu. Znaleźli się wśród nich: Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki i paru posłów szlacheckich ze znanym nam już Janem Sucharzewskim na czele, Zdradzili własny naród, który zdobył się na wielki wysiłek w obronie niepodległości, wzywali obce mocarstwo do mieszania się w wewnętrzne sprawy Polski. Opowiedzieli carycy, jak to uczyniono zamach na wolność szlachecką, którą ona przecież im gwarantowała. Mówili o buncie w Warszawie, oczerniali wszystkich patriotów...

czytaj więcej

U progu złotego wieku

Król Aleksander Jagiellończyk umarł w Wilnie latem 1506 roku, mając czterdzieści pięć lat. Pochowano go w katedrze wileńskiej, choć jego ostatnią wolą było spocząć w Krakowie obok dziada, ojca i brata. Zygmunt, najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończyka, został wybrany na księcia litewskiego natychmiast po zgonie brata Wkrótce potem na sejmie w Piotrkowie obrano go królem Polski, Miał już wówczas prawię czterdzieści lat. Jego bracia byli dużo młodsi, kiedy zostawali królami. Ale nie dlatego Zygmunt ma przydomek Stary, Wyjaśnimy to później. Długie, ponad czterdziestoletnie panowanie Zygmunta I, a potem Zygmunta Augusta, który królował prawie ćwierć wieku, to czasy bardzo pomyślnego rozwoju Polski. Nazywamy ten okres czasami zygmuntowskim albo złotym wiekiem...

czytaj więcej

Wzajemna wrogość

Wzajemna wrogość zwolenników Piasta i zwolenników Niemca rozdzielała wyborców oraz zapowiadała raczej wojnę o tron niż elekcję. Już nawet na sejmikach dobywano szabel, bo niezgoda towarzyszyła także wyborom posłów na sejm konwokacyjny. Elekcję wyznaczono na 30 czerwca 1587 roku. Już kilka dni wcześniej szlachta poczęła przybywać na Wolę, chociaż był to czas bardzo niedogodny, ponieważ w gospodarstwach trwało największe nasilenie prac polowych. W jednych rejonach kraju kończono sianokosy, w innych już rozpoczynano żniwa, Zjeżdżali magnaci, jak zwykle z orszakami. Jan Zamoyski przywiódł na pola elekcyjne parę tysięcy wojska, sześć armat, wozy załadowane prochem i kulami...

czytaj więcej

Zakon krzyżacki u granic Polski

Po niespodziewanej śmierci księcia w kraju rozgorzała wojna między pretendentami do tronu krakowskiego. Książęta, walcząc o dzielnicę senioralną, zapomnieli o Pomorzu Gdańskim, które żyło własnym życiem, oderwane od reszty kraju. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego utraciła jeszcze inne terytoria, takie jak Pomorze Zachodnie, ziemia lubuska, a nawet ziemie położone w centrum dzisiejszej Polski. Wiele nieszczęśliwych zdarzeń ma związek z pobytem w naszym kraju zakonu krzyżackiego. Skąd i dlaczego przybyli oni do Polski? Krzyżacy to rycerze Zakonu Szpitala Najświętszej Mani Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Powstał :n w 1190 roku w Palestynie...

czytaj więcej

Nauka niemieckiego w Warszawie

Wiele osób uczy się niemieckiego. Jest to popularna mowa, dlatego w szkołach jest nauczana. Wysoka jakość jest istotna, a płynna znajomość języka daje dobrą pracę. Dziś wiele osób pobiera prywatne lekcje języka lub uczy się języka online, przez internet. Dobra szkoła językowa to także ciekawe miejsce. Język niemiecki ustępuje popularnością językowi angielskiem, ale jest popularny na całym świecie. To ważna sprawa dla każdego klienta. Władanie językiem na pewno sprawi przyjemność i będzie źródłem wiedzy. Znając niemiecki można porozumiewać się w tym języku, czytać literaturę, słuchać piosenek. Wiele osób czerpie korzyść z takiej wiedzy i musi się na niej skupiać. Wysoka jakość znajomosci języka to podstawa. Dlatego tak ważna jest nauka...

czytaj więcej

Ostatni król

Najwięcej kłopotów sprawił królowi Gdańsk. To, ważne miasto portowe, będące polskim oknem na świat, nie wywiązywało się ze swoich inni pijarzy i zakładali szkoły w Wilnie, w Poznaniu – wydając walkę złu. Jezuici zwalczali konkurentów, którzy odbierali im uczniów, ale w kraju coraz więcej szlachty rozumiało potrzebę reformy obowiązującego dotąd systemu kształcenia młodzieży. Już niedługo absolwenci Collegium Nobilium zasiedli w sejmie wśród twórców wielkich reform. Ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski w chwili elekcji miał trzydzieści dwa lata. Chociaż jego dzieciństwo i młodość przypadły na czasy saskie, nie zetknął się ani z lekceważeniem obowiązków wobec państwa, a ze złymi obyczajami czasów saskich. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie w kraju i za granicą...

czytaj więcej

Najazd niemiecki

Ponawiane przez Niemców próby przełamania obrony kończyły się niepowodzeniami. Wreszcie uciekli się do okrutnego i barbarzyńskiego sposobu. Spośród zakładników polskich, których przedtem obrońcy dali Niemcom jako gwarancję dotrzymania zawieszenia broni, wybrali synów najznakomitszych mieszkańców Głogowa, między innymi syna dowódcy grodu. Przywiązali ich do machin oblężniczych, które pchali przed sobą, podchodząc pod wały obronne i bramy. Oznajmili głogowianom, że uratują swoich bliskich, jeżeli poddadzą gród. Obrońcy poprosili o zwłokę, aby mogli wysłać poselstwo do księcia Bolesława z zapytaniem, co czynić. Odpowiedź nadeszła w ciągu pięciu dni. Książę zapowiedział, ze ukrzyżuje każdego, kto z litości nad zakładnikami podda się...

czytaj więcej

Poradnik mechanika w Polsce

Mechanik wykonuje cenny zawód. Jego praca jest ważna oraz celowa. Warto o tym pamiętać. Mechanik musi pracować solidnie, rzetelnie oraz celowo. Jest to ważna sprawa. O tym można pamiętać, bo mechanik to bardzo ważna osoba. Jego praca jest ważna, pełna umiejętności oraz wiedzy. Mechanikiem nie może zostać każdy. Wiele osób dba o to, co najcenniejsze i najbardziej celowe. Jakość takiej pracy to bardzo ważna sprawa. Bez niej absolutnie nie da się funkcjonować. Mechanik pracuje sam lub w zespole. Zatrudniany jest w warsztatach samochodowych. Jego praca to ważna sprawa, dlatego niejeden warsztat, szkoła, firma produkcyjna takiego mechanika. Niejeden człowiek chce pracować ciężko. Mechanik jest bardzo ważną osobą...

czytaj więcej