Książę Śmiały i Szczodry

Kazimierz Odnowiciel miał czterech synów. Najstarszy był Bolesław, a po nim Władysław Herman. Dwaj następni zmarli wcześnie. Władzę po ojcu odziedziczył Bolesław zwany Śmiałym albo Szczodrym**. Czy rzeczywiście oba przydomki określały cechy charakteru władcy? Chyba tak. Tradycja głosi, że Bolesław często obdarowywał cennymi upominkami swoich rycerzy, dworzan, urzędników i krewnych, a także ludzi bardzo ubogich. Pewnego razu, a było to w pierwszych latach panowania hojnego władcy, zjawił się w Krakowie na Wawelu biedny, nędznie odziany ksiądz. Książę zwrócił na niego uwagę, gdyż wyróżniał się spośród innych biedaków ubóstwem stroju. Wezwał duchownego do siebie, Ten szczerze wyznał, co sprowadziło go w pobliże zamku. Będąc sam ubogi, pragnął tylko nasycić oczy widokiem bogactwa. Bolesław wzruszony powiedział: – Przystąp tedy do bogactw, które podziwiasz, i iłekolwiek zdołasz za jednym razem unieść, niech będzie twoje. Biedak tak wyładował srebrem i złotem swój płaszcz, że porwał się on od nadmiernego ciężaru i kosztowności wypadły. Wtedy książę zdjął płaszcz z ramion i dal go nieszczęsnemu gościowi, który zebrał weń całe bogactwo, zarzucił na plecy i gorąco dziękując, odszedł, Wieść o szczodrości króla rozeszła się po kraju i pozostała w pamięci pokoleń. A jakież to czyny władcy zyskały mu przydomek Śmiały – bardziej znany, częściej używany przez kronikarzy i historyków? Książę Bolesław był niezwykle mężny energiczny, słynął z odważnych decyzji, często może nawet zbyt ryzykownych, co miano mu niekiedy za złe. Cechowała też Bolesława duma i wyniosłość, a nawet porywczość i skłonność do łatwego wpadania w niepohamowany gniew.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>