Likwidacja zakonu krzyżackiego w Prusach

Po podpisaniu rozejmu obydwa państwa rozpoczęły przygotowania do ewentualnego wznowienia działań wojennych. W tym czasie ludność państwa zakonnego i sani zakon zaczęły jednak pochłaniać już inne sprawy. Pojawiło się ogromne zainteresowanie reformacją zapoczątkowaną w Niemczech przez Marcina Lutra. Wielki mistrz Albrecht Hohenzollern zaniepokoił się tym, ale jednocześnie zaciekawiły go poglądy Lutra. Zwrócił się do niego z pytaniem, jak zreformować zakon. Wkrótce otrzymał list z dość nieoczekiwaną odpowiedzią: po prostu – rozwiązać zakon. Ale co potem? Co z ziemiami krzyżackimi? Co na to powie Polska? Wielki mistrz podążył więc do Niemiec, do Wittenbergu, aby osobiście wymienić poglądy z reformatorem. Usłyszał tu bardzo nieprzychylną opinię o swoim zakonie, o tym, ze jego istnienie już od dawna nie ma sensu. Na koniec rozmowy Luter raz jeszcze doradził Albrechtowi, aby rozwiązał zakon, i zamiast państwa zakonnego utworzył świeckie. 3dy wielki mistrz zostanie świeckim księciem, wówczas będzie mógł się ożenić i księstwo pozostanie T dziedzicznym władaniu jego potomków. Po powrocie do Królewca Albrecht gorąco popierał reformację, sprowadzał do Prus głosili nowych poglądów i pisma luterańskie. Aby przeprowadzić w swym państwie reformy, musiał wielki mistrz poprosić o pomoc Polskę. Udał więc pokorę, wyciągając rękę do zgody. Teraz, kiedy odwrócił się od Kościoła, nie mógł przecież liczyć na pomoc papieża i cesarza – obrońców wiary katolickiej. Obawiał się, że polski król zechce go ukarać za dotychczasowe nieposłuszeństwo i zdradę, za odmawianie złożenia hołdu, do czego go zobowiązywał traktat toruński, i odbierze mu państwo. Nie mając innego wyjścia, wysłał poselstwo do Krakowa z propozycją zawarcia układu pokojowego. Król uległ, choć wielu doradzało mu by nie zawierać ani pokoju, ani rozejmu z zakonem, lecz usunąć go z tych ziem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>