Mały książę czy obcy król?

Nagła śmierć króla wywołała w kraju wielki niepokój. Przemysł II nie pozostawił następcy Rozpoczęły się walki o spadek po królu, Pierwszy sięgnął po władzę mało jeszcze znany niepozorny, bo niewielkiego wzrostu, Władysław zwany Łokietkiem, wnuk Konrada Mazowieckiego. Władał on niewielkim księstwem brzesko-kujawskim, Choć na pozór książę ten niczym się nie wyróżniał, umysł miał bystry, charakter niezłomny, a jako rycerz był bardzo waleczny i odważny. Jeszcze w czasach, kiedy w Wielkopolsce rządził Przemysł, a na Śląsku Henryk IV Probus, zapragnął zostać panem najważniejszej części kraju – Małopolski z Krakowem. Zdobył nawet Kraków, ale po paru miesiącach został wyparty stamtąd przez Henryka IV Po śmierci Przemyśla podjął walkę z kilkoma książętami dzielnicowymi. Miał wielu zwolenników, lecz jeszcze więcej przeciwników, zwłaszcza wśród możnych i książąt. Na początku udało mu się opanować Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, jednakże me na długo. W kraju panowało ogromne zamieszanie. Ludność była już zmęczona częstymi przemarszami wojsk i miała dość napadów różnego rodzaju rabusiów. Budziło to jej nieufność do Władysława Łokietka, który, zajęty realizacją swoich planów politycznych i związanymi z nimi wałkami, J2tej8ć$jx83d^3LLś&#^pi&ff3dg&-niem ładu. lego wojska również dały się we znaki ludności wiejskiej, gdyż zabierały żywność, woły i konie. Tę sytuację wykorzystali możnowładcy. W 1300 roku biskup poznański zwołał do Poznania zjazd wielmożów duchownych i świeckich. Książę Łokietek w obradach tych nie uczestniczył. Tam właśnie podjęto uchwałę o pozbawieniu go tronu. Czy zrobiono to jedynie dlatego, że Władysław nie zyskał ich sympatii? A może widziano kogoś godniejszego i jemu chciano oddać władzę? Na te pytania nie można odpowiedzieć jednoznacznie. W każdym razie decyzja ta ogromnie ułatwiła Wacławowi czeskiemu podbój całej Polski, Od lat już panował on w Krakowie i czekał tylko na sposobność, by zająć inne dzielnice. Taka okazja właśnie się nadarzyła, Wyruszył więc z Małopolski na północ, stojąc na czele wojsk czeskich i niemieckich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>