Panowanie Bolesława Śmiałego

Za panowania Bolesława Śmiałego w Europie działy się ważne sprawy, które wywarły wpływ na życie polityczne wielu państw. Doszło do sporów, a wreszcie otwartej wojny między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII. Przyczyna konfliktu była prosta: i papież, i cesarz chcieli odgrywać najważniejszą rolę w całym świecie chrześcijańskim, A że dwóch najważniejszych być nie mogło, ktoś musiał ustąpić. Cesarz twierdził, że ma prawo decydować o tym, kto zostanie papieżem, Tak właśnie było dotychczas. Papież z kolei uważał, że skoro on ma prawo nadawania tytułu cesarskiego, władza świecka powinna podporządkować się władzy kościelnej. Wszelka władza na ziemi, według ówczesnych przekonań chrześcijańskich, pochodziła wszak od Boga. Polska, Węgry i Hiszpania poparły papieża. Czechy natomiast opowiedziały się po stronie cesarza, W samych Niemczech poglądy książąt były podzielone. Dlaczego Bolesław Śmiały znalazł się wśród obrońców papieża? Czyżby w pełni przyznawał ~u rację? Wcale me. Przecież w swoim kraju nig-17 nie zgodziłby się na zbytnie uprzywilejowanie Kościoła. Książę w polityce zagranicznej kierował się zasadą: osłabić jak najbardziej pozycję cesarza, gdyż tylko wówczas Polska może być bezpieczna i niezależna. I dlatego, kiedy na Węgrzech wybuchły walki o władzę, Bolesław Śmiały wyprawił się tam z rycerstwem i pomógł zdobyć tron przeciwnikowi cesarskiemu – Gejzie. Później również ułatwił zdobycie władzy jego synom- Beli i Władysławowi. Odtąd Polska utrzymywała z Węgrami przyjazne kontakty. Gdy cesarz Henryk IV przeżywał okres największych niepowodzeń w walce z papieżem, Bolesław postanowił skorzystać z okazji i poprosił Grzegorza VII o koronę. Jako wierny stronnik papieski dostał natychmiast zgodę. W Boże Narodzenie 1076 roku arcybiskup gnieźnieński Bogumił w obecności posłów papieskich, czyli legatów, ukoronował polskiego księcia. Polska pod rządami energicznego króla znów stała się państwem silnym i niezależnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>