Pierwszy rozbiór

Zamach wywołał wielkie wrażenie w cale] Polsce i oburzenie na królobójców (tak nazywano wówczas każdego, kto ośmielił się podnieść rękę na majestat królewski), Król wrócił do swojej rezydencji, a Kuźma powędrował do aresztu. W 1773 roku odbył się sąd nad królobójcami, Wyroki wydano surowe. Kilku skazano na śmierć przez ścięcie, ale niektórych zaocznie, ponieważ po upadku konfederacji wyjechali z kraju, Był wśród nich organizator zamachu Kazimierz Pułaski, który później zasłynął jako bohater wojny o wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki. Stanisław August, znany z łagodności i skłonności do przebaczania, prosił sąd o darowanie kary wszystkim, lecz zdołał obronić jedynie Kuźnię. Sąd uznał, ze powinien on tez ponieść karę śmierci, ale ponieważ w porę zrozumiał swój błąd, będzie skazany tylko na wieczne wygnanie z kraju, bo jest „niegodny życia na tej ziemi i oddychania polskim powietrzem”. Wojna domowa w Polsce zakończyła się tragicznie. Triumfowały wojska rosyjskie. Po czterech latach walk konfederaci, nie doczekawszy się pomocy zagranicznej, zostali pobici. Rosja, Prusy i Austria – państwa, które przyrzekły sobie, że me dopuszczą do wzmocnienia Polski, zaniepokojone wydarzeniami w naszym kraju, zdecydowały ukarać Polaków, zniechęcić ich do poczynań reformatorskich. Sąsiedzi postanowili podzielić się ziemiami polskimi. Propozycję rozbioru wysunął król pruski Fryderyk II. Zaborcy zawarli między sobą układ w 1772 roku. Prusy zagarnęły Pomorze Gdańskie bez Gdańska i Torunia, Warmię i część Wielkopolski, Rosja – ziemie białoruskie nad górną Dźwiną i górnym Dnieprem, a Austria – część Małopolski i Ukrainy. Wielu Polaków znalazło się poza granicami kraju, odpadło ważne dla życia gospodarczego Polski Pomorze Gdańskie z drogą wiślaną, Gdańsk wprawdzie pozostał polski, ale odcięty od kraju. Dużą stratą było tez zagarnięcie przez Austrię kopalń soli w Wieliczce i Bochni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>