Targowica – symbol zdrady

Kiedy w Warszawie panował radosny nastrój, świętowano z powodu wielkiego sukcesu i trwały przygotowania do wprowadzenia w życie postanowień Konstytucji 3 maja, do Petersburga podążali zdrajcy prosić Katarzynę o pomoc w zniszczeniu dzieła sejmu. Znaleźli się wśród nich: Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki i paru posłów szlacheckich ze znanym nam już Janem Sucharzewskim na czele, Zdradzili własny naród, który zdobył się na wielki wysiłek w obronie niepodległości, wzywali obce mocarstwo do mieszania się w wewnętrzne sprawy Polski. Opowiedzieli carycy, jak to uczyniono zamach na wolność szlachecką, którą ona przecież im gwarantowała. Mówili o buncie w Warszawie, oczerniali wszystkich patriotów. Ich cele i cele Katarzyny były takie same- znieść Konstytucję 3 maja! Nic więc dziwnego, że Rosja obiecała zdrajcom pomoc wojskowa. Katarzyna zdecydowała, aby wszyscy wrogowie nowych praw zawiązali konfederację i rozpoczęli walkę zbrojną z wojskami królewskimi, a ona w odpowiedniej chwili przyśle posiłki, Zaraz też w Petersburgu grupka magnatów i szlachty połączyła się w związek. Było to w kwietniu 1792 roku. Akt konfederacji ogłoszono w połowie maja w miasteczku Targowica położonym tuż naci granicą rosyjską, w dobrach Szczęsnego Potockiego. On też został marszałkiem konfederacji, a dowódcami wojska byli Franciszek Branicki : Seweryn Rzewuski. Dowódców rniala Polska doświadczonych, zdolnych. Wojska gotowe były bić się do ostatniej kropli krwi, a w narodzie panował duch jedności i patriotyzmu, Prawda, że wojska zaborcze przewyższały liczebnością naszą armię, ale przecież w chwili wielkiego zagrożenia i mieszczanin, i chłop gotowi byli bronić ojczyzny. Armia księcia Poniatowskiego musiała cofać się z Ukrainy przed trzykrotnie liczniejszym przeciwnikiem. Linia polskiej obrony przebiegała na Bugu. Książę Józef stoczył zwycięską bitwę pod Zieleńcami, Zaraz po niej wysłał do króla oficera ze zdobytym sztandarem rosyjskim i z meldunkiem o wygranej, Książę zapraszał króla do obozu wojskowego. Stanisław August szczerze radował się z powodu zwycięstwa, ale wymówił się od przyjazdu. Ustanowił natomiast order cnoty wojennej – Virtuti Militari – przeznaczony dla najdzielniejszych żołnierzy. Polecił księciu rozdzielić przesłane ordery według jego uznania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>