Władysław Warneńczyk

Królem Polski został dziesięcioletni Władysław, ale me on sprawował rządy, lecz w jego imieniu matka Zofia i panowie krakowscy z biskupem Zbigniewem Oleśnickim na czele. Właściwie sam biskup najczęściej decydował o sprawach państwowych. W XIII wieku w Azji Mniejszej pojawili się Turcy osmańscy. Ziemie, na których organizowali swe państwo, należały niegdyś, w starożytności, :o cesarstwa rzymskiego. Później, po podzieleniu cesarstwa na dwie części, powstało tam cesarstwo bizantyjskie ze stolicą w Konstantynopolu nad Bosforem – cieśniną Morza Czarnego. Konstantynopol dawniej nazywany był Bizancjum – stąd nazwa cesarstwa. Turcy podbijali ziemie bizantyjskie, = w końcu XIV wieku, ominąwszy Konstantynopol, wtargnęli do Europy. Wojska tureckie budziły postrach w państwach południowoeuropejskich. W XV wieku podbiły część Półwyspu Bałkańskiego i stanęły u granic Węgier. Po śmierci Zygmunta Luksemburskiego na Węgrzech rządzili krótko jego zięć Albrecht Habsburg. Zmarł akurat w chwili wielkiego zagrożenia państwa i nie pozostawił następcy. Węgry potrzebowały króla. I nie tylko króla. Potrzebowały silnego sojusznika, który pomógłby im pokonać Turków. Wczesną wiosną 1440 roku do Krakowa przyjechało poselstwo węgierskie, ofiarowując Władysławowi koronę. Po dłuższym namyśle, po wysłuchaniu zdania doradców, matki i biskupa Oleśnickiego, szesnastoletni monarcha postanowił przyjąć tron węgierski, Jego wahaniom położyła kres stanowcza namowa biskupa. Zaraz też wspólnie z nim udał się Władysław na Węgry. Tam został ukoronowany i przyjął na siebie ciężkie zadanie obrony kraju przed Turkami. W 1443 roku wybuchła wojna. Zdołano powstrzymać napór wroga, a nawet wyzwolić część Półwyspu Bałkańskiego. W następnym roku zawarty został pokój z imperium osmańskim na dziesięć lat. Zwycięstwo przyniosło królowi sławę, a w niektórych państwach Europy uwierzono w możliwość całkowitego pokonania Turkowi wypędzenia ich do Azji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>