Wojna 13-letnia

Kiedy król wyruszał na wyprawę, wezwał całą szlachtę do stawienia się zbrojnie w umówionym miejscu. To szlacheckie wojsko nazywało się pospolitym ruszeniem Tym razem miejsce zbiórki wyznaczono pod Chojnicami. Przybył tam również król Kazimierz. Dość niezdarnie oblegano dobrze umocniony zamek krzyżacki, W wojsku panował nieporządek i brak karności, nie było też dobrych dowódców. Oblężonym nadeszły z pomocą zaciężne wojska zakonu, Polacy zaatakowali je i w pierwszej chwili rozproszyli szeregi nieprzyjaciół, ale wówczas na tyły naszych wojsk uderzyła załoga zamku Chojnickiego. Wzięte w dwa ognie pospolite ruszenie poniosło całkowitą klęskę, a wróg zdobył cały obóz królewski. Krzyżacy byli górą, odzyskali niektóre miasta i zamki, zdobyli sporo polskiego sprzętu wojennego, Przygnębiony król rozmyślał, co czynić dalej. jak prowadzić wojnę z tak nieudolnym pospolitym ruszeniem. Można nająć wojska zaciężne, jak od dawna robili to Krzyżacy i wielu władców w Europie. Skąd jednak czerpać na to pieniądze? Ludwik Węgierski zwolnił przecież szlachtę od podatków. W czasie pobytu króla w Bydgoszczy przybyło doń poselstwo miast pomorskich, błagając, by gromadził nowe wojska i nie ustawał w walce o wyzwolenie Pomorza. O pieniądze miał się nie martwić, bo „wszyscy majątki swe chętnie poświęcą na powetowanie tej klęski, a wiary swojej i przychylności nie złamią do śmierci”. Tak powiedzieli posłowie. Król myślał o najęciu żołnierzy zawodowych, Było ich wielu w Europie i czekali na propozycję. Na to jednak nie starczało pieniędzy, które ofiarowali mieszczanie. Trzeba było uzyskać fundusze od szlachty. Tylko jak ją zmusić do płacenia? Już przed bitwą pod Chojnicami pospolite ruszenie uzależniło rozpoczęcie wojny od zgody Kazimierza na nadanie szlachcie nowego przywileju. Teraz powrócono do tej sprawy, W Nieszawie niedaleko Torunia szlachta otrzymała przywilej, w którym król zobowiązał się nie wydawać nowych praw, nie nakładać nowych podatków i nie zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmików ziemskich. W zamian za nowe uprawnienia szlachta zgodziła się zapłacić jednorazowy podatek na wojnę z zakonem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>