Zbigniew okrutnie ukarany przez brata

Nie wiadomo, dlaczego pod koniec 1112 roku Bolesław zaprosił brata do powrotu, obiecując mu przebaczenie i nadanie kilku grodów. Gzy było to zaproszenie szczere? Czy książę kierował się miłością braterską? Nie można odpowiedzieć nic pewnego, Można natomiast snuć domysły, ze Bolesław obawiał się knowań Zbigniewa z Niemcami. Przecież znał ]ego zawziętość, a poza tym spodziewał się odwetu cesarza, Zbigniew przybył do Polski, ale nie w pokorze, do czego się zobowiązał, „lecz w wyzywającej postawie, nie jak przystało na człowieka skruszonego długotrwałym wygnaniem, znużonego tylu trudami i niepowodzeniami, lecz owszem, jak pan udzielny, każąc nieść miecz przed sobą, z poprzedzającą go orkiestrą muzykantów grających na bębnach i cytrach, okazując w ten sposób, że nie będzie służył, lecz panował”. Tak opisał powrót wygnańca Gali Anonim. Kilka dni później Bolesław kazał brata oślepić. Wkrótce po egzekucji Zbigniew zmarł. Śmierć Zbigniewa wywołała niezadowolenie wśród możnych, którzy zapowiadali bunt przeciwko zbyt okrutnemu księciu, Bolesław okazał się bardzo rozsądnym politykiem. Postanowił ułagodzić ich gniew przez odprawienie publicznej pokuty. Przez czterdzieści dni pościł, nosił włosiennicę, spał na gołej ziemi, z dala od ludzi oddawał się modlitwom. Rozdał jałmużnę biedakom, odbył boso pielgrzymkę do Gniezna, do grobu świętego Wojciecha. Pielgrzymował także do klasztoru Świętego Idziego na Węgrzech. Rozdał bogate dary kościołom w Polsce. Książę upokorzył się i wina została mu darowana. Postąpił mądrze pod względem politycznym, gdyż uniknął buntu, a może i wygnania z kraju. Teraz książę mógł poświęcić wszystkie siły sprawie Pomorza, Do 1119 roku opanował Pomorze Gdańskie. Następnie rozpoczął walki o Pomorze Zachodnie. W 1124 roku książę Warcisław uznał zwierzchnictwo Bolesława. Przyrzekł także wypłacać mu daninę i dostarczać rycerzy na wyprawy wojenne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>