Znawca sztuki

Stanisław August był prawdziwym znawcą malarstwa. Odwiedzał często pracownię i prowadził rozmowy z malarzami, oceniał ich prace, doradzał, przedstawiał swoje życzenia. Bardzo zachęcał malarzy do utrwalania na płótnie wielkich wydarzeń z historii Polski, Bacciarellemu polecił namalować poczet królów polskich. Król nie żałował pieniędzy na kształcenie młodych zdolnych artystów w akademiach zagranicznych. Sam często wyszukiwał utalentowanych młodzieńców i przyznawał im stypendia. Pewnego razu, podczas wizytacji Szkoły Rycerskiej, zwrócił uwagę na dobre rysunki dwóch kadetów: Tadeusza Kościuszki i Józefa Oriowskiego, Obydwu zachęcił do studiowania malarstwa w Paryżu, I rzeczywiście, wkrótce młodzieńcy wstąpili do paryskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale długo nie zagrzali tam miejsca. Doszli do przekonania, że bardziej interesuje ich inżynieria wojskowa niż malarstwo, dlatego zmienili kierunek studiów, sprawiając zawód swemu fundatorowi, Kościuszko zdobył sobie później wielką sławę jako bohater dwóch narodów walczących o wolność: polskiego i amerykańskiego. Jego przyjaciel generał Orłowski zasłużył się natomiast jako komendant twierdzy w Kamieńcu Podolskim i jeden z dowódców powstania kościuszkowskiego. Jak widzimy, nie zawsze wybór królewski był szczęśliwy, nie każdy zdolny młodzieniec musiał zostać artystą, ale to nie zrażało króla Stanisława. Nigdy nie pozostał obojętny na losy młodych zdolnych ludzi. Wśród malarzy czasów stanisławowskich zasłynął również Włoch, Bernardo Belotto zwany Canaletto, Stworzył on wiele widoków osiemnasta -wiecznej Warszawy, Gmachy i pałace warszawskie malował tak dokładnie, jakby je fotografował. Jego obrazy posłużyły architektom po drugiej wojnie światowej jako wzór do odbudowy starej Warszawy, zniszczonej przez hitlerowców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>